Een fier team

Teamontwikkeling met de Vier-V-methode: Jouw team versterken in VIER stappen met VIER pijlers

Organisaties groeien als medewerkers kunnen groeien. En als teams lekker draaien. Daar zet je je als leidinggevende elke dag opnieuw weer voor in. En vaak lukt dat behoorlijk goed. Die positieve energie wil je vasthouden en aandacht geven. En ontdekken waar je je team kunt versterken, zodat het een fier team wordt.

Teamontwikkeling

Soms is de rek er even uit. Moet je er hard aan trekken en is er gedoe. Gemopper, verzuim, onenigheid. Je vindt het lastig te zeggen waar het aan ligt. Het is ook vaak een combinatie van factoren.

Bij het versterken van je team, helpen we je graag met een traject dat past bij jullie specifieke vraag. Daarbij baseren wij ons op vier samenhangende pijlers:

  • Mentale weerbaarheid & leiderschap
  • Drijfveren & talentontwikkeling
  • Stressmanagement & Leefstijl
  • Fysieke vitaliteit en veerkracht

Kenmerkend is voor onze trajecten is de combinatie van denken, doen en doorleven. Daarom bouwen we de trajecten op met onze Vier-V-methode: planmatig en resultaatgericht werken, in vier fases:

  • Verkennen
  • Verdiepen
  • Verbreden
  • Voltooien

Verkennen

We verkennen je vraag met een quick scan. Zo heb je snel duidelijk wat nodig is. We gebruiken hierbij actieve werkvormen, maken een analyse en leggen je een plan van aanpak voor.

Verdiepen

Na de ‘go’ gaan we de verdieping in. We richten ons op de pijler die het meeste aandacht nodig heeft. De ene keer is dat voor het hele team dezelfde pijler, een andere keer kiezen we voor een individuele aanpak van elk teamlid. Iedereen kan zich dan focussen op dat wat zich het meest manifesteert. De keuze hangt af van de uitkomst van de quick scan.

Verbreden  

Parallel aan de verdiepingsfase starten we met verbreden. We maken verbinding met de andere pijlers en geven handvatten en tools voor ontwikkeling en behoud van fysieke en mentale gezondheid.

Voltooien

We voltooien het traject met een afsluitende scan, die de versterking en verandering in beeld brengt. We maken nog een afspraak voor een voltooiingsgesprek na drie maanden.

Individuele coaching

De Vier-V trajecten zijn ook in te zetten voor individuele vraagstukken. We werken volgens hetzelfde stappenplan en hanteren dezelfde pijlers.

In een oogopslag

Vier V-methode uitgelegd Verkennen, verdiepen, verbreden en voltooien
Vier pijlers voor teamontwikkeling

Download hier onze Vier-V methode.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.