Persoonlijke kracht voor een fier mens

een vrouw die haar persoonlijke kracht kent

Je voelt je fier en in je kracht als:

 • je in staat bent om persoonlijk leiderschap te nemen over werk en leven
 • jij weet wat werkelijk belangrijk voor jou is
 • je je kwaliteiten, drijfveren en verlangens kent
 • mentaal en fysiek vitaal bent
 • je je talenten ten volle kunt inzetten
 • én als je weet wat te doen als je de verkeerde afslag dreigt te nemen

Met ons individuele programma helpen wij je om jouw persoonlijke kracht te (her)kennen, te versterken en in te zetten.

De Vier-V-methode voor persoonlijke kracht

Een meerdaags traject op maat, bestaande uit gesprekken, oefeningen en activiteiten gericht op persoonlijke kracht en persoonlijk leiderschap, het heft in handen nemen, ontwikkeling naar stevigheid of een ander persoonlijk doel.

Vier-V-methode

Onze methode bestaat uit vier stappen:

 • Verkennen
 • Verdiepen
 • Verbreden
 • Voltooien

Daarbij baseren wij ons op vier samenhangende pijlers:

 • Mentale weerbaarheid & leiderschap
 • Stressreductie & veerkracht
 • Drijfveren & talentontwikkeling
 • Fysieke vitaliteit & leefstijl

Verkennen

In dit traject combineren we denken en praten met doen en ervaren, zodat je niet alleen beter kunt benoemen en duiden, maar ook meer hebt gevoeld en beleefd. We verkennen met een uitgebreide intake, die tot een duidelijke vraag leidt, waaraan we een of meer concrete en haalbare doelen koppelen. Het uiteindelijke programma is uniek en voor jou op maat gemaakt.

Verdiepen

Na de intake gaan we de verdieping in. We richten ons op de pijler die het meeste aandacht nodig heeft en koppelen hieraan een persoonlijke coach. Deze coach is jouw aanspreekpunt gedurende het gehele traject. De keuze hangt af van de uitkomst van de intake.

Verbreden  

Parallel aan de verdiepingsfase starten we met verbreden. We maken verbinding met de andere pijlers en geven handvatten en tools voor ontwikkeling en behoud van jouw fysieke en mentale gezondheid.

Voltooien

We voltooien het traject met een afsluitende scan, die de versterking en verandering in beeld brengt. We maken nog een afspraak voor een voltooiingsgesprek na drie maanden.

Vier coaches voor een traject op maat voor het ontwikkelen van meer persoonlijke kracht

Je krijgt een vaste coach of begeleider gedurende het hele traject. Afhankelijk van je doel(en) zetten we op onderdelen een van de andere drie coaches in.  

Foto: Nanja van Dam Van links naar rechts: Elly, Marijke, Petra en Ingrid

Wat levert persoonlijke kracht jou op?

Het traject levert je ruimte op om jouw persoonlijk leiderschap op te pakken. De winst is meer kracht, zelfvertrouwen, een duidelijk plan en begeleiding om jouw doel te bereiken.

Praktische info

Data: in overleg. Een traject heeft een omvang van 5 ontmoetingen in een periode van 8 tot 12 weken.

Locatie: in overleg en afhankelijk van het programma

Investering: € 625,=. Eventuele extra ontmoetingen € 149,=.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op. Op basis van een intakegesprek doen wij jou een voorstel voor persoonlijk traject. Dit traject is ook heel geschikt voor teams.